HOT NEWS ::
ATSME ลำพูน-เชียงใหม่
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่
"ส่งมอบกำลังใจ ของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ" วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น.
30 กันยายน 2558 by สมาคม ATSMEcm
คุณรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ ประธานโครงการ คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ รักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเน
30 กันยายน 2558 by สมาคม ATSMEcm
ภาพบรรยากาศกิจกรรม คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2588 ณ ห้องอิมพีเรียล 5 โรงแรมอิ
10 สิงหาคม 2558 by ปฐมพงษ์
สมาคม ATSME เชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ชลบุรี - กรุงเทพฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มิถุนายน 25
18 มิถุนายน 2558 by ปฐมพงษ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
20 พฤษภาคม 2558 by ปฐมพงษ์
รองเลขาธิการสมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส (Big Cleanning Day) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
2 มีนาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.เชียงใหม่
2 มีนาคม 2558 by ปฐมพงษ์
วันที่ 10-11 กันยายน 2557 คณะกรรมการสมาคม ATSME เชียงใหม่ ทําแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ณ โรงแรมสิบแสน รีสอ
12 กันยายน 2557 by ปฐมพงษ์
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น.สมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมมือกับ SIPA เชียงใหม่ ได้จ
25 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. คุณปราบ เพิ่มแสงงาม สมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิดงา
8 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อ
5 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายกสมาคม ATSME เชียงใหม่ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และรองเลขาธ
31 กรกฎาคม 2557 by ปฐมพงษ์