HOT NEWS ::
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่

"ส่งมอบกำลังใจ ของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ"


ลงวันที่ :: 30 กันยายน 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 649
"ส่งมอบกำลังใจ ของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ" วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น.

 

"ส่งมอบกำลังใจ ของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ"
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น.

    คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ และคุณสราวุฒิ สินสำเนา ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอำลาท่านรองผู้ว่า นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา ณ โรงแรมรติลานนา สปา รีสอร์ท

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: สมาคม ATSMEcm