HOT NEWS ::
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่

ภาพบรรยากาศกิจกรรม คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล


ลงวันที่ :: 10 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้เข้าดู :: 895
ภาพบรรยากาศกิจกรรม คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2588 ณ ห้องอิมพีเรียล 5 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

 

สมาคม ATSME และ เชียงใหม่ ATSME ภาคเหนือ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจกรรม คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2588 ณ ห้องอิมพีเรียล 5 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศภายในงานอบอุ่นไปด้วยพี่น้องชาวคพอ.จากทั่วประเทศ

 

ห้องแสดงภาพ


ผู้เขียน :: ปฐมพงษ์