HOT NEWS ::
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่
"ส่งมอบกำลังใจ ของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ" วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น.
30 กันยายน 2558 by สมาคม ATSMEcm
คุณรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ ประธานโครงการ คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ รักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเน
30 กันยายน 2558 by สมาคม ATSMEcm
ภาพบรรยากาศกิจกรรม คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2588 ณ ห้องอิมพีเรียล 5 โรงแรมอิ
10 สิงหาคม 2558 by ปฐมพงษ์
สมาคม ATSME เชียงใหม่ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ชลบุรี - กรุงเทพฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 มิถุนายน 25
18 มิถุนายน 2558 by ปฐมพงษ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
20 พฤษภาคม 2558 by ปฐมพงษ์
รองเลขาธิการสมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส (Big Cleanning Day) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค
2 มีนาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ.เชียงใหม่
2 มีนาคม 2558 by ปฐมพงษ์
วันที่ 10-11 กันยายน 2557 คณะกรรมการสมาคม ATSME เชียงใหม่ ทําแผนยุทธศาสตร์สมาคมฯ ณ โรงแรมสิบแสน รีสอ
12 กันยายน 2557 by ปฐมพงษ์
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 - 16.00 น.สมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมมือกับ SIPA เชียงใหม่ ได้จ
25 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. คุณปราบ เพิ่มแสงงาม สมาคม ATSME เชียงใหม่ ร่วมงานพิธีเปิดงา
8 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น โครงการจัดทำแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อ
5 สิงหาคม 2557 by ปฐมพงษ์
วันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายกสมาคม ATSME เชียงใหม่ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมฯ และรองเลขาธ
31 กรกฎาคม 2557 by ปฐมพงษ์
งานเสริมสร้างศักยภาพแรงงานไทย เพื่อธุรกิจ SMEs ไทยได้เติมโตในภูมิภาคอาเซียน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
25 กรกฎาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ณะกรรมการสมาคม ATSME เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ (
25 กรกฎาคม 2557 by ปฐมพงษ์
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 สมาคม ATSME เชียงใหม่ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พร้อมด้วยการเลือกตั
25 มิถุนายน 2557 by ปฐมพงษ์
พิธีเปิดงานผ้าฝ้าย "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ" ครั้งที่ 16 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 เวลา
4 เมษายน 2557 by ปฐมพงษ์
ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว งานผ้าฝ้าย "ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ" ครั้งที่ 16 วันพฤหัสบดี ที่ 2
4 เมษายน 2557 by ปฐมพงษ์
ภาพบรรยากาศ ศึกษาดูงานและงานปิดรุ่นคพอ.พื้นที่ภาคเหนือ รุ่น 271 จ.เชียงใหม่ รุ่น 272 จ.นครสวรรค์ รุ่
24 มีนาคม 2557 by ปฐมพงษ์
ประธานสมาคม ATSME เชียงใหม่และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงให
25 กุมภาพันธ์ 2557 by ปฐมพงษ์
นายสราวุฒิ สินสำเนา ประธานสมาคม ATSME เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 255
13 มกราคม 2557 by ปฐมพงษ์
บรรยากาศงาน คพอ.ไนท์ 56 ตอน "มนต์รักลูกทุ่ง คพอ." ในวันเสาร์ ทีี 14 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อิน
16 ธันวาคม 2556 by ปฐมพงษ์
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชร(กกร.) ในวันศุกร์ที่ 18 ต.ค.56 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ประ
21 ตุลาคม 2556 by ปฐมพงษ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 รองประธานสมาคมฯ ร่วมงานสัมมนา Hong Kong Your Turnkey Solution ti
11 ตุลาคม 2556 by ปฐมพงษ์
ประธานสมาคม ATSME ไทย สาขาเชียงใหม่ - ลำพูน ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อ "เอสเอ็มอี
8 ตุลาคม 2556 by ปฐมพงษ์
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 สมาคมฯจัดการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
3 ตุลาคม 2556 by ปฐมพงษ์
สมาคม ATSME ไทยเชียงใหม่-ลำพูน จัดการประชุมเรื่องการจัดตั้งสมาคมฯ
11 กันยายน 2556 by ปฐมพงษ์
ประธานสมาคม ATSME เชียงใหม่-ลำพูน นายสราวุฒิ สินสำเนา เข้าร่วมงาน "เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น"
6 กันยายน 2556 by ปฐมพงษ์
กิจกรรม "นำนักลงทุนจากภาคเหนือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ มุ่งสู่การสร้างเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"
4 กันยายน 2556 by ปฐมพงษ์
ภาพรวมบรรยากาศ งานปิดรุ่นคพอ.พื้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-29 มีนาคม 2556 จ.นครปฐม
27 สิงหาคม 2556 by ปฐมพงษ์
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จ.เชียงใหม่ และองค์กรเครือข่าย วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เว
23 สิงหาคม 2556 by ปฐมพงษ์