HOT NEWS :: ขอเชิญร่วมงานสระเกล้าดำหัว ครอบครัวคพอ. ปี ๕๘      ขอเชิญเที่ยวงานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 17      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 17      ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครออกร้านงานผ้าฝ้ายครั้งที่ 17      ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "HR Law กฎหมายแรง Update ใหม่กว่า ไม่รู้ไม่ได้"      อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างแบรนด์ไทยใน AEC"      โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม(คพอ.)       Smes ยุคใหม่โตไวด้วย Software มืออาชีพ จาก Sipa      ขอเชิญสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย จังหวัดเชียงใหม่      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำหน่ายสินค้าในงานผ้าฝ้าย ครั้งที่ 16