Deprecated: Function split() is deprecated in /home/atsmecm/domains/atsme-cm.org/public_html/config/func.inc.php on line 1053

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/atsmecm/domains/atsme-cm.org/public_html/include/switch_language.php on line 7
ATSME-CM.ORG Instant website,Ready website,web,สสวท., คพอ.,สมาคม,ส่งเสริม,วิสาหกิจขนาดกลาง,ขนาดย่อมไทย,สาขาเชียงใหม่-ลำพูน, สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน, ATSME, ATSME-CM, atsme-cm.org,สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
HOT NEWS :: "เชิญ สัมภาษณ์" ผู้สมัคร (คพอ.) รุ่นที่303      ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม (คพอ.) รุ่นที่ 303 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558      ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Lanna Expo 2015      งานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558      ขอเชิญสมาชิกคพอ.ร่วมงาน คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล 70 Disco party      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกออกร้าน งาน "OTOP LANNA EXPO"      ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพ-ชลบุรี      ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครร่วมออกร้านงาน OTOP LANNA EXPO      ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2558      ขอเชิญร่วมงานสระเกล้าดำหัว ครอบครัวคพอ. ปี ๕๘