HOT NEWS :: "เชิญ สัมภาษณ์" ผู้สมัคร (คพอ.) รุ่นที่303      ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม (คพอ.) รุ่นที่ 303 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558      ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Lanna Expo 2015      งานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน 2558      ขอเชิญสมาชิกคพอ.ร่วมงาน คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล 70 Disco party      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกออกร้าน งาน "OTOP LANNA EXPO"      ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพ-ชลบุรี      ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครร่วมออกร้านงาน OTOP LANNA EXPO      ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2558      ขอเชิญร่วมงานสระเกล้าดำหัว ครอบครัวคพอ. ปี ๕๘     

post:

สารจากประธานจังหวัด
คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ คุณสราวุฒิ สินสำเนา พร้อมทั้งคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมงาน "รวมพลคน คพอ." (โครงกา
29 กันยายน 2558
ประธานสมาคม ATSME เชียงใหม่-ลำพูน นายสราวุฒิ สินสำเนา เข้าร่วมประชุมคณะธรรมมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่
17 กรกฎาคม 2556
เชิญคณะกรรมการและสมาชิก คพอ.เชียงใหม่ทุกรุ่น ร่วมพิธีปิดรุ่น คพอ.พิษณุโลกในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2
17 พฤษภาคม 2556
ข่าวสารความเคลื่อนไหวจากสมาคมส่วนกลาง ATSME
ATSME ลำพูน-เชียงใหม่

ข่าวสารสมาคม

รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ คพอ.305
26 พฤษจิกายน 2558
โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs
20 พฤษจิกายน 2558
การค้าการลงทุนความร่วมมือ ไทย-จีน ครั้งที่ 2
20 พฤษจิกายน 2558
ขอเรียนเชิญสมาชิกคพอ.ทุกท่าน ร่วมงาน "คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล 70 Disco party" ในวันศุกร์ที่ 7 สิง
29 กรกฎาคม 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน กรุงเทพ-ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2558 3 วัน 2 คืน
20 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ปี 2558 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.00 - 12.00 น.
14 พฤษภาคม 2558

ข่าวสาร SMEs

งานมหกรรมการเงิน Money Expo Chiangmai 2015 13-15 พฤศจิกายน 2558 ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์
19 ตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกออกร้าน งาน "OTOP LANNA EXPO" ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2558 ณ ศ
29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครร่วมออกร้านงาน OTOP LANNA EXPO ระหว่างวันที่ 5 -9 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม
14 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Chiang Mai Digital Crafts Phase II เพื่อยกระดับภาพลัก
25 มกราคม 2556
ขอเชิญสมาชิกร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 หรือ 5th SMEs National Awar
16 มกราคม 2556
ศูนย์ประสานงานสินค้าไทยภาคเหนือร่วมกับ บจก. กาแลไนท์บาร์ซาร์ กลุ่มทีซีซีแคปปิตอลแลนด์ และหน่วยงานภา
8 พฤษจิกายน 2555

ข่าวอบรมสัมมนา

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยง ผปก.SME 20-22 พย.58
19 ตุลาคม 2558
ศึกษาดูงานและเจรจาจับคู่ธุรกิจเส้นทาง
19 ตุลาคม 2558
"เชิญ สัมภาษณ์" ผู้สมัคร (คพอ.) รุ่นที่303 ในวัน อังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 14:00 - 16:00น. ณ ห
16 ตุลาคม 2558
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงหลักสูตร (คพอ.) รุ่นที่ 303 จังหวัดเชียงใหม่
23 กันยายน 2558
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 3
9 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ "แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
28 พฤษภาคม 2558

ข่าวทั่วไป

คิด เหนือ Make Creative Connex
20 พฤษจิกายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน Lanna Expo 2015 โซน Art
28 สิงหาคม 2558
ประกวดราคาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งแขวน มีสวิง มีระบบฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
21 สิงหาคม 2558
งานแสดงสินค้า Mini Cotton Fair ภายใต้งานแสดงสินค้า LANNA EXPO 2015 ระหว่างวันที่ 4 ? 13 กันยายน 2558
13 สิงหาคม 2558
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิพิธ รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคคล 1 ตำแหน่ง
4 สิงหาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกออกร้าน งาน "OTOP LANNA EXPO" ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2558 ณ ศ
29 พฤษภาคม 2558
กิจกรรม ATSME ลำพูน-เชียงใหม่
"ส่งมอบกำลังใจ ของการก้าวไปสู่ความสำเร็จ" วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 12.00-14.00 น.
30 กันยายน 2558 by สมาคม ATSMEcm
คุณรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ ประธานโครงการ คุณสุวรัตนา ยาวิเลิศ รักษาการนายกสมาคมฯ พร้อมทั้งคณะกรรมการดำเน
30 กันยายน 2558 by สมาคม ATSMEcm
ภาพบรรยากาศกิจกรรม คพอ.ไนท์ สีสัน คัลเลอร์ฟูล วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2588 ณ ห้องอิมพีเรียล 5 โรงแรมอิ
10 สิงหาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ATSME Lamphun-Chiangmai Channel
VDO กิจกรรมปิดรุ่น คพอ ภาคเหนือ ตอน 1 - 9
23 กรกฎาคม 2555
แนะนำการลงทุนในจีน
12 กรกฎาคม 2555

การสร้างพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย เป็นการสร้างฐานการผลิตเพื่อเชื่อมโยงให้เข้ากับอาเซียน และ
17 กันยายน 2558 by สมาคม ATSMEcm
หากสินค้าและบริการของเรานั้นออกมาไม่ดี มีจุดบกพร่องมากมาย แน่นอนว่าลูกค้าก็พร้อมที่จะเปลี่ยนใจและไปเ
29 กรกฎาคม 2558 by ปฐมพงษ์
หนึ่งในเรื่องสำคัญของการทำธุรกิจคือการบริการลูกค้า เพียงแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะมีผลในการด
13 กรกฎาคม 2558 by ปฐมพงษ์
การทำการตลาดนั้นเริ่มมีการให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายกับบรรดาคุณแม่ทั้งหลาย มากขึ้น เนื่องจากกลุ่มเ
24 มิถุนายน 2558 by ปฐมพงษ์
การประกอบกิจการบนพื้นฐานของความรักก็สามารถผลักดันให้เกิดความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน
12 พฤษภาคม 2558 by ปฐมพงษ์
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเป็นปัจจัยการทำธุรกิจที่ทรงคุณค่ามากที่สุด การจัดหาเงินทุนเข้ามาเติมเต็มในระบ
5 มีนาคม 2558 by ปฐมพงษ์
ศูนย์กลางดาวน์โหลด ATSME-CM
Download ใบสมัคร คพอ.305
26 พฤษจิกายน 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm
Download เอกสารเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs
20 พฤษจิกายน 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm
ใบสมัคร โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs
20 พฤษจิกายน 2558 by แมนสรวง เจ้าหน้าที่สมาคมATSMEcm